Contano

Supporting women in Basse, Gambia

Missie

"Contano" is Mandinka voor happiness, geluk. En hoewel men zegt dat geluk in kleine dingen zit, steken we het niet onder stoelen of banken: onze ambitie met de VZW is groot.

In het algemeen richten we ons op vrouwen en kinderen in kwetsbare leefomstandigheden. We kiezen er voor om binnen de bestaande structuren te werken. Ons doel is om via educatie een innerlijk proces op gang te brengen bij de lokale bevolking die er toe bijdraagt zaken als vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijk, intrafamiliaal geweld, tienerzwangerschappen, armoede, ... vanuit een ander perspectief te bekijken. Zonder te paternaliseren en zonder de culturele aspecten te negeren, maar vanuit de mensen zelf willen we komen tot een soort van sensibilisering rond de posities binnen het gezin.

Een van onze grootste uitdagingen is voldoende fondsen werven om een bestaand huis te verbouwen tot crisis-opvanghuis voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van alle vormen van geweld. In dit huis bieden we een omgeving aan om tot rust te komen en werken we met slachtoffers en context naar een her-orientatie in het belang van het minderjarige kind.

Om ons doel te bereiken werken we samen met het ministerie van Social Welfare & Health, het ministerie van onderwijs en hogescholen in Belgie. Heel concreet betekent dit dat laatstejaars studenten binnen de richting SAW, verpleeg- en vroedkunde, onderwijs, rechtspraktijk en IT hun stage kunnen lopen in Gambia, meer bepaald in Basse, Dobong Kunda en Banjul.

Het medisch team van Contano heeft als opdracht workshops te geven binnen het Basse District Hospital aan alle afdelingshoofden en verpleegkundigen. Met het geven van deze workshops streven we er naar dat het aangeleverde medisch materiaal op correcte wijze wordt gebruikt. Leren van elkaar staat centraal.